Bestuur en Toezicht

Raad van Commissarissen (RvC) 

Oranjeborg heeft binnen de huidige structuur een drietal commissarissen aangesteld die zich graag persoonlijk willen voorstellen.

Taken 

De RvC heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in vennootschappen en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn. 

Werkwijze

De RvC staat de directie met adviezen terzijde. Hiervoor verschaft de directie tijdig de noodzakelijke gegevens aan de RvC en wordt er minimaal 6x per jaar met elkaar overlegd. 

Huidige RvC bestaat uit: 

Mijn naam is Aliene Haar, 59 jaar en ben getrouwd en heb volwassen kinderen. Ik heb na mijn middelbare school een opleiding voor verpleegkundige Z gevolgd. Daarna ben ik in de gehandicaptenzorg aan de slag gegaan.
In 2000 heb ik een overstap gemaakt naar De ZorgZaak, waar ik sinds 2006, samen met mijn echtgenoot eigenaar van ben. De ZorgZaak is een thuiszorgorganisatie in de provincie Drenthe en heeft inmiddels 3 woonlocaties voor kwetsbare bewoners. Mijn functie binnen de ZorgZaak is directeur woonlocaties. Vanuit mijn achtergrond in de gehandicaptenzorg vind ik het nog steeds heel leuk en belangrijk om een bijdrage te leveren aan deze doelgroep. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik voorzitter van de werkgroep ‘Jongeren met een Beperking’ waarmee we jaarlijks het GigaG-festival voor organiseren.

Sinds enkele jaren maak ik deel uit van het commissariaat van de Oranjeborg. Dit doe ik met veel plezier. Ik vind het belangrijk dat er kwalitatief goede zorg wordt verleend en vanuit de Raad van Commissarissen volgen wij nauwlettend de kwaliteit van de dienstverlening van Oranjeborg.

Mijn naam is Frans van Kesteren. Ik ben sinds 1 januari 2018 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Oranjeborg. Ik ben van oorsprong bedrijfseconoom en ben het grootste gedeelte van mijn werkzame leven directeur geweest in familie bedrijven. Eerst financieel directeur bij Rollecate in Staphorst en later bij Brink in Staphorst en Computerij in Zwolle. Daarna ben ik algemeen directeur geweest bij Advisie in Soest. 10 Jaar geleden heb ik die functie langzaam afgebouwd en ben mij gaan toeleggen op commissariaten en raden van Toezicht. Ik ben o.a. voorzitter geweest van de raad van Toezicht van Dimence in Deventer en ben nog lid van de raad van toezicht van het Martini ziekenhuis in Groningen. Daarnaast  vervul ik een aantal commissariaten bij verschillende bedrijven. Het is een grote eer om al deze functies te mogen vervullen en het is heel erg leuk en interessant.

Oranjeborg is een fijn bedrijf met een heel erg nuttige en belangrijke maatschappelijke functie. Het team waarmee wij als Raad van Commissarissen samenwerken is zeer goed en er is een heel goede samenwerking. Professioneel, dicht bij grond en zeer betrokken. 

Prive: Ik ben 68 jaar en heb sinds 5 jaar een nieuwe relatie. Wij hebben allebei 3 kinderen en samen 12 kleinkinderen. Als iedereen bij elkaar is zijn wij met 26. Wij genieten daar zeer van. Wij wonen in een boerderij in Dwingeloo en daar is gelukkig voldoende ruimte om ze allemaal te ontvangen.

Mijn naam is Pieter Jaap Aalbersberg. Met ingang van september 2018 ben ik commissaris bij Oranjeborg. Vanaf 1 februari 2019 ben ik Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. 

Veiligheid en Zorg hebben veel raakvlakken en werken intensief samen.  Goede preventie door onder andere structuur en arbeid, helpt mensen in moeilijke omstandigheden om uit het circuit van politie en justitie te blijven. Dat spreekt mij aan: patiënten horen in principe niet thuis in een cel of de justitiële keten.  Zij verdienen beter; rust, regelmaat en respect. Bij Oranjeborg vind ik die passie voor cliënten die tijdelijk of permanent een thuis zoeken. Niet alleen in de woorden maar juist in een dagelijkse zichtbare praktijk.

https://www.nctv.nl/organisatie/pieter-jaap-aalbersberg