Opnieuw een mooi verhaal!

Vandaag is een mooi interview van onze collega Stephan Veldman verschenen op de website van NVO, de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.

Stephan: “Wij geven onze cliënten weer het gevoel dat ze er toe doen” 

14 januari 2019 

In onze organisatie hebben we als missie om onze cliënten weer onderdeel te laten zijn van de maatschappij. We helpen onze bewoners om hun leven zo in te richten dat zij de balans terugvinden. Daarvoor nemen wij de draaglast (tijdelijk) uit hun handen, vergroten hun draagkracht en werken samen aan succeservaringen.

Ik werk als orthopedagoog bij Oranjeborg, een organisatie gespecialiseerd in het opvangen van volwassen mannen met een licht verstandelijke beperking, veelal in combinatie met verslavingsproblematiek en/of psychiatrische stoornissen. Dit gebeurt door 24/7 zorg in een prikkelarme en beschermde omgeving waar aan de hand van een stevige structuur en een huiselijke sfeer wordt bijgedragen aan een ‘normaal’ bestaan.

Lees hier het volledige interview.